Binnendeur Renovatie

Published Jun 29, 22
4 min read

Renovatie Beurs

Momenteel is deze categorisering schaars (rubenshuis renovatie). Obv het Onroerenderfgoeddeceet en het Onroerenderfgoedbesluit, stelde het Agentschap Onroerend Erfgoed recent een stroomschema/beslissingsboom op om na te gaan of de wet voorafgaand aan de aanvraag een archeologienota voorschrijft. In die bepaalde gevallen waar een archeologienota verplicht is, dient de aanvrager een erkende archeoloog aan te stellen, die in eerste instantie een vooronderzoek uitvoert zonder ingreep in de bodem (bv veld-/luchtfotografisch-/archief-prospectie).

Obv de resultaten kan dan de archeologienota worden opgesteld, dewelke dan deel moet uitmaken van de stedenbouwkundige aanvraag. In de eigenlijke vergunning moet de uitvoering van de opgelegde maatregelen uit de archeologienota verplicht worden opgenomen als voorwaarde. Die maatregelen kunnen bestaan uit een opgraving of een bewaring in situ. renovatie appartement knokke. Hiervoor moet opnieuw een erkende archeoloog worden aangesteld, die achtereenvolgens een archeologierapport en een eindverslag over de uitgevoerde onderzoeken moet bezorgen aan het Agentschap.

Bijvoorbeeld wanneer er geen proefsleuven gegraven kunnen worden omdat er nog een gebouw op het terrein staat. In zo’n geval vermeldt de erkende archeoloog in de archeologienota wat al genoteerd kan worden en verwijst hij naar een bijkomend document, dat na de bouwvergunning volgt. Nadat de bouwvergunning is verleend, stelt hij die nota op, op basis van een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Renovatie Graniet

Door het ruime toepassingsgebied van de archeologienota is er een toevloed aan aanvragen bij het beperkt aantal erkende archeologen, wat zorgt voor lange wachttijden. Eenmaal de archeologienota is ingediend ter bekrachtiging, heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed 21 dagen tijd om een beslissing te nemen. Gaat het Agentschap over tot bekrachtiging, dan kan de nota toegevoegd worden aan het verkavelings- of bouw- aanvraagdossier.

Bij weigering moet de erkende archeoloog zijn nota aanpassen en opnieuw indienen. De nieuwe regelgeving legt een grote financiële en administratieve druk. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement van 05/10/2016 werd de bevoegde minister geïnterpelleerd over de financiële en administratieve kost van de archeologienota. De minister erkende de problemen en kondigde aan op korte termijn actie te ondernemen (slaapkamer renovatie).

De wijzigingen laten toe dat aan de vergunningsaanvraag een archeologienota kan toegevoegd worden die nog niet bekrachtigd is, maar wel al voor bekrachtiging bij het Agentschap is ingediend - Vocht in huis expertise. Dit zorgt ervoor dat de vergunningaanvrager de termijn van 21 dagen voor bekrachtiging bij het Agentschap niet hoeft af te wachten om de vergunningsaanvraag in te dienen.

Renovatie Gevels

Het is niet expliciet geregeld welke de gevolgen zijn als de nota niet bekrachtigd wordt door het Agentschap. Door de grote bezorgdheid bij zowel de archeologische sector als initiatiefnemers wordt in de Code van Goede Praktijk een aanpassing doorgevoerd aan de onderdelen over bureauonderzoek en over rapportering. renovatie beurs antwerpen. De wijzing maakt mogelijk dat de archeoloog in bepaalde gevallen een ‘archeologienota light’ kan opmaken.

dienst wonen De brochure ‘Woonpremies in Gent’ kunt u afhalen bij de Dienst Wonen. fm renovatie. Wij kunnen de brochure naar u thuis opsturen indien u ze niet kunt komen afhalen. Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet meer van te overtuigen.Je moet er ook kwaliteitsvol kunnen wonen. En dat staat voor comfortabel, gezond én veilig. Bovendien moet wonen ook betaalbaar zijn - isolatienormen bij renovatie. We vinden het dan ook belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de initiatieven die u hierbij zelf kan nemen. Vragen over wonen? Premies, belastingvermindering, sociale leningen, sociaal kopen, sociaal huren, huurwet, woonkwaliteit, leegstand, verwaarlozing, grote woonprojecten, studentenkamers, [email protected], woonbeleid, studies, … Onze medewerkers staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden of om u door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten.

Premies Renovatie Dak 2020

30 tot 12 uur Voorwoord 3 (renovatie huis). Woonwinkel Sluizeken - Meulestede Godshuishammeke 20, 9000 Gent  09 265 70 48 – 09 265 70 49 Zitdag: dinsdag en donderdag van 8. 30 tot 12 uur Het is in ieder geval cruciaal dat u de brochure aandachtig leest. In een duidelijk overzicht ziet u welke premies u voor welke werken kan aanvragen.

Sommige premies werden aangepast, andere werden geschrapt. Ook in de toekomst staan er nog veranderingen op til. Ik raad u dan ook aan om bij de premieverstrekker altijd de laatste stand van zaken op te vragen. Zo weet u meteen of u aan de voorwaarden voldoet. De Dienst Wonen van Stad Gent geeft u bovendien gratis woonadvies - registratierechten ingrijpende energetische renovatie.30 tot 12 uur Regelmatige actualisatie Stad Gent actualiseert de brochure ‘Woonpremies in Gent’ regelmatig. U kunt nagaan of u de meest recente versie in handen heeft door contact op te nemen met Dienst Wonen, waarvan u de gegevens op de achterzijde van deze brochure vindt - renovatie parket. Deze brochure is uitgegeven in februari 2014.

Navigation

Home

Latest Posts

Meisjes Spelletjes Huis Inrichten

Published Jun 30, 22
7 min read

Renovatie Zolder

Published Jun 29, 22
3 min read

Binnendeur Renovatie

Published Jun 29, 22
4 min read